Tabe Sneijer – Directeur Wereld op Centrum & Wereld op Noord (o.b.s. de Zevensprong) – Oud-Beijerland

In juni van het schooljaar 2017-2018 ben ik in contact gekomen met Angélika Leentfaar, ouder van Sem uit groep 7. Wij hebben over onze website gesproken, waarbij ik heb aangegeven deze te willen moderniseren. De website had jaren naar tevredenheid haar diensten verleend, maar het werd tijd voor vernieuwing.

Angélika gaf aan, dat zij de teksten op de bestaande website erg zakelijk vond en wilde graag meedenken over teksten, die voor ouders (en kinderen) aantrekkelijk zijn en blijven. Zij gaf aan, dat teksten ouders moeten kunnen boeien en nieuwsgierig moeten maken, Uiteindelijk kwamen we tot de overeenkomst, dat Angélika zich ging buigen over eigentijdse en boeiende teksten, die op onze nieuwe site geplaatst zouden worden. De samenwerking met Angélika was open, verfrissend en leerde mij een andere kijk te ontwikkelen op tekstuele ondersteuning, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een mooie, nieuwe website.